KONTAKT

501shop.sk

Vážení zákazníci, v prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na mailovej adrese:
kontakt@501shop.sk

501SHOP.sk je oficiálnym e-shopom spoločnosti Amor, s.r.o., ktorá je výhradným distribútorom španielskej značky 501.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
AMOR, s.r.o.
Aleja Slobody 2241, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 36 390 623
IČ DPH : SK 2020131608
DIČ: 2020131608

- zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 12077/L
v mene ktorej koná :  Ján Taraj, konateľ

PREVÁDZKOVATEĽ A SPRÁVCA E-SHOPU:
ZULAH, s.r.o.
Beckov 495
916 38 Beckov
Slovenská republika

Fakturačné údaje:
IČO: 36805190
DIČ: 2022409752
IČ DPH: SK2022409752

Bankové spojenie SR:
EUR: SK41 0900 0000 0051 1919 3762
Banka: Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37, Bratislava

Bankové spojenie ČR :
CZK : SK7483300000002301081261 
Banka : FIO Banka, Nám. SNP 21, Bratislava 811 01

ORGÁN DOZORU A DOHĽADU:
Inšpektorát SOI, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín